TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 19 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

23/12

 

 

 

Ba

24/12

- 8h00: Họp hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh do các tác nhân virus HVA, EVA, EVE và EVEX gây ra trên cá chình nuôi tại Việt Nam, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thức Tuấn (Tầng 6 Nhà điều hành)

 

 

25/12

 

 

 

Năm

26/12

 

 

 

Sáu

27/12

 

- 14h00: Họp cán bộ toàn Viện NN và TN định kỳ tháng 12 (VP Viện)

- 16h30: Giao lưu thể thao với phòng Đào tạo (Sân cỏ nhân tạo CS2)

 

Bảy

28/12

 

 

 

CN

29/12

 

 

 

Cả tuần

- Thi kết thúc học kỳ I, năm học 2019 – 2020