TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 20 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 05/01/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

30/12

 

 

 

Ba

31/12

 

-13h30: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Hội trường A)

 

01/01/2019

Chúc mừng năm mới 2020

Chúc mừng năm mới 2020

 

Năm

02/01

 

 

 

Sáu

03/01

 

 

 

Bảy

04/01

 

 

 

CN

05/01

 

 

 

Cả tuần

- Thi kết thúc học kỳ I, năm học 2019 – 2020