TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 22 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 13/01/2019 đến ngày 19/01/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

13/01

 

 

 

Ba

14/01

 

 

 

15/01

- 8h00: Bộ môn KHCT tổ chức báo cáo thực tập rèn nghề cho K57 ngành Nông học (A5.201)

 

 

Năm

16/01

 

 

 

Sáu

17/01

 

 

 

Bảy

18/01

 

 

 

CN

19/01

 

 

 

Cả tuần

- Thi kết thúc học kỳ I, năm học 2019 – 2020