TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 25 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

03/02

 

 

 

Ba

04/02

- 9h00: Bộ môn TS và CN họp (Trại TS ngọt Hưng Nguyên)

 

 

05/02

 

 

 

Năm

06/02

 

 

 

Sáu

07/02

 

 

 

Bảy

08/02

 

 

 

CN

09/02

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.