TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 26 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

10/02

 

- 14h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt Viện NN và TN (VP Viện)

- 16h00: Họp BCH Đảng bộ bộ phận Viện NN và TN (VP Viện)

 

Ba

11/02

 

 

 

12/02

 

 

 

Năm

13/02

 

 

 

Sáu

14/02

 

 

 

Bảy

15/02

 

 

 

CN

16/02

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.