TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 27 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

17/02

 

 

 

Ba

18/02

 

 

 

19/02

 

 

 

Năm

20/02

 

 

 

Sáu

21/02

- 8h00: Họp bộ môn Khoa học cây trồng (Văn phòng Viện NN và TN)

 

 

Bảy

22/02

 

 

 

CN

23/02

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.