TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 28 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

24/02

- 8h00: Họp BCH Đảng bộ BP Viện NN và TN (VP Viện)

 

 

Ba

25/02

 

 

 

26/02

- 8h00: BTV Đảng ủy trường duyệt Đại hội Đảng bộ Bộ Phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phòng họp tầng 2 nhà điều hành)

 

 

Năm

27/02

 

 

 

Sáu

28/02

 

 

 

Bảy

29/02

 

 

 

CN

01/03

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học online.