TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 30 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

09/03

 

 

 

Ba

10/03

 

 

 

11/03

- 8h00: BTV Đảng ủy trường duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành)

 

 

Năm

12/03

 

 

 

Sáu

13/03

 

 

 

Bảy

14/03

 

 

 

CN

15/03

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học online.