TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 31 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

16/03

- 7h00: Đội TNXK đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa (Viện NN và TN)

- 13h30: Đội TNXK đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa (Viện NN và TN)

 

Ba

17/03

 

 

 

18/03

 

 

 

Năm

19/03

 

 

 

Sáu

20/03

 

- 14h00: Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 (VP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên)

 

Bảy

21/03

 

 

 

CN

22/03

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.