TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 32 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

23/03

- 7h00: Đội TNXK đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa (Viện NN và TN)

- 13h30: Đội TNXK đoàn viện kiểm tra việc thực hiện Nếp sống văn hóa (Viện NN và TN)

- 14h00: Đại hội chi bộ HVSV Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2022 (VP Viện)

 

Ba

24/03

 

- 14h00: Đại hội Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 (VP Viện)

 

25/03

 

 

 

Năm

26/03

Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020)

 

 

Sáu

27/03

 

 

 

Bảy

28/03

 

 

 

CN

29/03

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.