TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 34 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

06/04

 

 

 

Ba

07/04

Tiết 3, bộ môn KHCT dự giờ online thầy Nguyễn Tài Toàn (ID: 287-843-1639, Pass: 149261)

 

 

08/04

 

 

 

Năm

09/04

 

 

 

Sáu

10/04

 

- Tiết 7: Bộ môn KHCT dự giờ online cô Thái Thị Ngọc Lam 

 

Bảy

11/04

 

 

 

CN

12/04

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập online.