TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 37 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 03/05/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

27/04

 

 

 

Ba

28/04

 

- 13h30: Viện NN và TN chấm thi viên chức 2 cán bộ (CS1)

 

29/04

 

 

 

Năm

30/04

Nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4

 

 

Sáu

01/05

Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

 

Bảy

02/05

Nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

CN

03/05

Nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập online.