TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 38 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

20/05

 

 

 

Ba

21/05

 

 

 

22/05

- 7h00: Ngành Nông học tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho khóa 56 (Nhà C)

- 8h00: Ngành Nuôi trồng thủy sản tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho khóa 56 (Nhà A5)

- 8h00: Ngành Quản lý đất đai tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho khóa 56 (CS1)

 

 

Năm

23/05

- 7h00: Ngành QL TNMT tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho khóa 56 (CS1)

 

-15h00: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên tổ chức lễ Tổng kết khóa đào tạo 56 (Hội trường nhà B, CS2)

 

Sáu

24/05

- 7h30: Hội nghị về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO năm 2019 (Toàn thể GV)(Hội trường A)

- 14h30: Nghiệm thu đề án quy hoạch phòng thí nghiệm và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO (BLĐ Viện, Trưởng bộ môn) (Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành)

 

Bảy

25/05

 

 

 

CN

26/05

 

 

 

Cả tuần

- Các bộ môn tăng cường công tác giảng dạy

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.