TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 38 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

04/05

- 8h00: Họp giao ban cán bộ chủ chốt Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (VP Viện)

 

 

Ba

05/05

 

 

 

06/05

- Tiết 3, Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi dự giờ cô Phạm Mỹ Dung môn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển (A5.502)

 

 

Năm

07/05

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 05/2020 (Hội trường tầng 8 Nhà điều hành)

 

 

Sáu

08/05

- Tiết 2, Bộ môn Thủy sản và Chăn nuôi dự giờ cô Tạ Thị Bình môn Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản (A5.502)

 

 

Bảy

09/05

 

 

 

CN

10/05

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.