TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 39 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

27/05

 

 

 

Ba

28/05

 

 

 

29/05

- 7h30: Bộ môn KHCT tổ chức báo cáo thực tập rèn nghề cho K57 (A5.203)

- 14h00: Bộ môn KHCT họp tổng kết năm học (VP Viện)

 

Năm

30/05

 

 

 

Sáu

31/05

 

 

 

Bảy

01/06

 

 

 

CN

02/06

 

 

 

Cả tuần

- Các bộ môn tăng cường công tác giảng dạy

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.