TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 39 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

11/05

- 8h00: Họp giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng trường (BLĐ Viện, Chỉ tịch công đoàn, trưởng BM, GV có học vị tiến sĩ) (VP Viện)

- Tiết 3, bộ môn KHCT dự giờ cô Hồ Thị Nhung môn Kiểm soát bệnh cây Nông nghiệp (A5.401)

 

 

Ba

12/05

 

 

 

13/05

 

 

 

Năm

14/05

- Tiết 3, bộ môn KHCT dự giờ cô Nguyễn Thị Thanh môn Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (A5.401)

- 10h10: Họp bộ môn KHCT (VP Viện)

 

 

Sáu

15/05

 

 

 

Bảy

16/05

 

 

 

CN

17/05

 

 

 

Cả tuần

- Sinh viên K57 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.