TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 03/06/2019 đến ngày 09/06/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

03/06

-8h00: Bộ môn Khuyến nông họp tổng kết năm học (VP Viện)

 

 

Ba

04/06

-8h00: Bộ môn Thủy sản và chăn nuôi họp tổng kết năm học (VP Viện)

 

 

05/06

 

 

 

Năm

06/06

-8h00: Họp giao ban cơ quan phiên tháng 06 (Hội trường tầng 8 nhà điều hành)

 

 

Sáu

07/06

 

 

 

Bảy

08/06

 

 

 

CN

09/06

 

 

 

Cả tuần

- Cán bộ, sinh viên toàn viện thực hiện mùa thi học kỳ công bằng, nghiêm túc, đạt chất lượng cao.

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.