TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 24/05/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

18/05

- 8h30: Họp bộ môn KHCT (VP Viện)

 

 

Ba

19/05

 

 

 

20/05

 

 

 

Năm

21/05

- Tiết 3, bộ môn KHCT dự giờ cô Nguyễn Thị Thanh môn Quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng (A5.401)

- 8h30: Bộ môn TS và CN họp tổng kết năm học 2019 - 2020 (VP Viện)

 

 

Sáu

22/05

- 8h00: Bộ môn KHCT seminar “Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần kỹ thuật trồng cây dược liệu theo tiếp cận CDIO” (VP Viện)

- 15h00: Bộ môn KN họp tổng kết năm học 2019 - 2020 (VP Viện)

 

Bảy

23/05

 

 

 

CN

24/05

- 7h30: Bộ môn KHCT tổ chức lễ bảo vệ KLTN cho SV K57 (Nhà học A5)

7h30: Bộ môn TS và CN tổ chức lễ bảo vệ KLTN cho SV K57 (Nhà học A5)

 

 

Cả tuần

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.