TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 41 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

10/06

 

- 14h00: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên  họp tổng kết năm học 2018 – 2019 (VP Viện)

 

Ba

11/06

 

 

 

12/06

 

 

 

Năm

13/06

 

 

 

Sáu

14/06

 

 

- 19h00: Lế bế giảng khóa đào tạo thứ 56, và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (Science Square)

Bảy

15/06

 

 

 

CN

16/06

 

 

 

Cả tuần

- Cán bộ, sinh viên toàn viện thực hiện mùa thi học kỳ công bằng, nghiêm túc, đạt chất lượng cao.

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.