TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 41 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

25/05

- 8h00: Họp bộ môn KHCT tổng kết năm học 2019 - 2020 (VP Viện)

- 8h00: Bộ môn QL TN và MT tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho SV K57  (Nhà học A5)

- Ngày hội Tuyển dụng việc làm sinh viên Viện NN và TN (Viện NN và TN)

- Ngày hội Tuyển dụng việc làm sinh viên Viện NN và TN (Viện NN và TN)

 

Ba

26/05

 

 

 

27/05

 

 

 

Năm

28/05

 

 

 

Sáu

29/05

 

 

 

Bảy

30/05

 

 

 

CN

31/05

- 8h00: Bộ môn KHCT tổ chức báo cáo tiến độ đề tài tốt nghiệp cao học KHCT khóa 26 (C101)

 

 

Cả tuần

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.