TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 43 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

24/06

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

 

Ba

25/06

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

 

26/06

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

 

Năm

27/06

- Làm công tác xem thi THPT Quốc gia 2019

 

 

Sáu

28/06

 

 

 

Bảy

29/06

- 8h00: Hội nghị đánh giá kết quả tái cấu trúc các đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh (Hà Nam)

- 13h30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 (Hà Nam)

 

CN

30/06

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.