TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 43 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

08/06

 

- 14h00: Viện NN và TN họp CB toàn viện tổng kết năm học 2019 – 2020 (VP Viện)

 

Ba

09/06

 

 

 

10/06

 

- 14h00: Lễ tổng kết khóa đào tạo 57 Viện NN và TN (Hội trường CS2)

 

Năm

11/06

 

 

 

Sáu

12/06

 

 

 

Bảy

13/06

 

 

 

CN

14/06

 

 

 

Cả tuần

- Các lớp đại học và cao học chính quy học tập trung tại trường.