TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 44 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

01/07

 

 

 

Ba

02/07

 

 

 

03/07

 

 

 

Năm

04/07

 

 

 

Sáu

05/07

 

 

 

Bảy

06/07

 

 

 

CN

07/07

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

- Hoàn thành đề tài NCKH trọng điểm cấp trường năm 2018, 2019