TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 44 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 21/06/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

15/06

 

 

 

Ba

16/06

 

 

 

17/06

 

 

 

Năm

18/06

- 9h00: NCS Tạ Thị Bình bảo vệ luận án TS (Hà Nội)

 

- 19h30: Lế bế giảng khóa đào tạo thứ 57 và trao bằng kỹ sư, cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020 (Sciens Square)

Sáu

19/06

 

 

 

Bảy

20/06

- 8h00: Khai giảng lớp bồi dưỡng CDNN giảng viên chính (hạng II) và học chuyên đề 1 (Hội trường tầng 8 Nhà điều hành) (giảng viên)

 

 

CN

21/06

 

 

 

Cả tuần

- Các lớp đại học chính quy thi kết thúc học phần.