TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 45 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

08/07

 

 

 

Ba

09/07

 

 

 

10/07

 

 

 

Năm

11/07

- 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 7 (Tầng 8 Nhà điều hành)

 

 

Sáu

12/07

 

 

 

Bảy

13/07

 

 

 

CN

14/07

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

- Hoàn thành đề tài NCKH trọng điểm cấp trường năm 2018, 2019