TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 46 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

15/07

- 9h00: Họp chi bộ HVSV (VP Viện)

- 15h00: Nghiệm thu giáo trình: “Cơ sở Quản lý tài nguyên và môi trường” của TS. Trần Thị Tuyến (chủ biên) (Phòng làm việc NXB, tầng 5 nhà Điều hành)

 

Ba

16/07

 

 

 

17/07

 

 

 

Năm

18/07

 

- 14h00: Họp bộ môn Khoa học cây trồng (VP Viện)

 

Sáu

19/07

- 7h30: Họp BCH Đảng ủy bộ phận Viện NN và TN (VP Viện)

- 8h30: Họp cán bộ chủ chốt Viện NN và TN (VP Viện)

 

 

Bảy

20/07

- 7h00: Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019

- 8h00: Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 1 theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Thành Vinh (Phòng họp tầng 6 nhà điều hành)

 

 

CN

21/07

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

- Hoàn thành đề tài NCKH trọng điểm cấp trường năm 2018, 2019