TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 46 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

29/06

- 8h00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 – 2020  và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (BLĐ Viện, trưởng BM, CT CĐBP, BT CB)

 

 

Ba

30/06

 

 

 

01/07

 

 

 

Năm

02/07

 

 

 

Sáu

03/07

 

 

 

Bảy

04/07

 

 

 

CN

05/07

 

 

 

Cả tuần

- Cán bộ giảng viên học lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

- Cán bộ giảng dạy chấm thi và nhập điểm học kỳ II