TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 47 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 22/07/2019 đến ngày 28/07/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

22/07

 

 

 

Ba

23/07

 

- 14h00: Họp cán bộ chủ chốt Viện NN và TN (VP Viện)

 

24/07

 

 

 

Năm

25/07

 

 

 

Sáu

26/07

- 8h00: Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Bảo vệ thực vật theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm: TS. Thái Thị Ngọc Lam (Phòng họp tầng 6 nhà điều hành)

- 14h00: Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Nông nghiệp ứng dụng theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm: ThS. Cao Thị Thu Dung (Phòng họp tầng 6 nhà điều hành)

 

Bảy

27/07

 

- 14h00: Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Di truyền – hóa sinh – công nghệ theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Toàn (Phòng họp tầng 6 nhà điều hành)

 

CN

28/07

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

- Hoàn thành đề tài NCKH trọng điểm cấp trường năm 2018, 2019