TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 47 – Năm học 2019 - 2020

 (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

06/07

 

 

 

Ba

07/07

- 7h30: Họp bộ môn KHCT (VP Viện)

 

 

08/07

- 8h00: Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Nuôi trồng thủy sản 3 theo tiếp cận CDIO, chỉ nhiệm TS. Nguyễn Thị Thanh (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Năm

09/07

 

 

 

Sáu

10/07

 

 

 

Bảy

11/07

 

 

 

CN

12/07

- 8h00: Họp HĐ đánh giá, nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường: Nghiên cứu đổi mới nội dung, PPGD và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật trồng cây nông nghiệp theo tiếp cận CDIO, chỉ nhiệm TS. Phan Thị Thu Hiền (Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

 

 

Cả tuần

- Đội Thanh niên tình nguyện hoạt động tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An