TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 48 – Năm học 2018 - 2019

 (Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/07/2019)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

29/07

-8h00: Nghiệm thu đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Quản lý Tài nguyên và Môi trường 5 theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Quỳnh Nga (Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành)

 

- 19h30: Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 – 2020 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên (Văn phòng Viện NN và TN)

Ba

30/07

 

 

 

31/07

 

- 14h00: Nghiệm thu tổng thể đề tài KH&CN trọng điểm cấp trường năm 2018: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Dinh dưỡng – canh tác – tưới tiêu theo tiếp cận CDIO, Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Hoàn (phòng họp tầng 6 Nhà điều hành)

 

Năm

01/08

 

 

 

Sáu

02/08

 

 

 

Bảy

03/08

 

 

 

CN

04/08

 

 

 

Cả tuần

- Quảng bá tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

- Hoàn thành đề tài NCKH trọng điểm cấp trường năm 2018, 2019