TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 31 – Năm học 2020 - 2021

 (Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

05/04

-10h00: Họp chi bộ HVSV Viện NN và TN (VP Viện)

 

 

Ba

06/04

 

 

 

07/04

- 8h00: Họp bộ môn Khoa học cây trồng (VP Viện)

 

 

Năm

08/04

 

 

 

Sáu

09/04

 

 

 

Bảy

10/04

 

 

 

CN

11/04

 

 

 

Cả tuần

- K59,60,61 thi test online giữa kỳ

- K58 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở trong và ngoài trường