TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 33 – Năm học 2020 - 2021

 (Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

19/04

 

- Tiết 7, bộ môn KHCT dự giờ cô Ngô Thị Mai Vi môn Kiểm soát bệnh cây nông nghiệp (A5.401)

 

Ba

20/04

 

 

 

21/04

 

Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

Năm

22/04

 

 

 

Sáu

23/04

Tiết 3, bộ môn KHCT dự giờ cô Cao Thị Thu Dung môn Dinh dưỡng cây trồng (A5.502)

 

 

Bảy

24/04

 

 

 

CN

25/04

 

 

 

Cả tuần

- K58 các ngành thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở trong và ngoài trường

- K59,60,61 học tập trung tại trường