Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và bang Nam Úc nhằm thúc đẩy sự trao đổi, hợp tác trong giáo dục, đào tạo nghề, tạo điều kiện thuân lợi cho học sinh, sinh viên sang học tập tại bang Nam Úc; theo sự ủy quyền của tỉnh Nghệ An và bang Nam Úc, Trường Đại học Vinh phối hợp với trường TAFE SA và công ty 4Ways tổ chức Hội thảo và tư vấn tuyển dụng ứng viên tham gia Tu nghiệp sinh tại Australia với sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên.

Tham gia buổi  hội thảo và tư vấn này, nhiều sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên rất quan tâm và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình tu nghiệp sinh tại Australia. Đặc biệt là yêu cầu và những ưu đãi đối với ứng viên tham gia tuyển chọn.

Tại buổi tư vấn, đại diện trường TAFE SA và công ty 4Ways đã giới thiệu mục tiêu, yêu cầu cũng như cơ hội học tập và việc làm tại đất nước Australia. Các ngành nghề được đào tạo trong chương trình bao gồm Nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ nhà hàng-khách sạn.

Trước đó, sinh viên Nguyễn Đình Chiến – ngành Nuôi trồng thủy sản đã được giới thiệu sang Australia tiếp tục học tập và làm việc theo thỏa thuận  hợp tác của chương trình này.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo và tư vấn:

Tin bài: Nguyễn Thị Tiếng