Tập đoàn Grobest tuyển dụng nhân viên đại diện kinh doanh và kỹ thuật thị trường, số lượng 20 người.

Chi tiết xem file đính kèm: recruitment_ad_student.docx