Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản hoặc các ngành có liên quan đối với sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: 0220_thu_ngo_tuyen_dung_truong_dai_hoc_vinh.pdf