- Mã ngành: 7620105

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh).

- Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đạo tạo ngành Chăn nuôi đào tạo kỹ sư Chăn nuôi có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế đất nước; có kiến thức và kỹ năng của Chăn nuôi và Thú y;

 Chương trình đào tạo giúp cho sinh viên hiểu rõ các nguyên lý của quá trình sinh học liên quan đến nuôi dưỡng và bảo vệ vật nuôi; có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng tổ chức và công tác trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; có khả năng tự học, nghiên cứu và nâng cao trình độ; tham gia quản lý sản xuất các lĩnh vực có liên quan; biết ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển chăn nuôi trong và ngoài nước.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp tại ngành Chăn nuôi có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp nông nghiệp; nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y, các cơ quan nông nghiệp nhà nước, các viện nghiên cứu, trường học;

- Hiện nay, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên – Trường Đại Học Vinh đã cam kết phối hợp với các Viên nghiên cứu, các doanh nghiệp (Công Ty Cổ Phần Việt Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc PROCONCO, Công ty CP Việt Nam, Công ty CP, Công ty Vemedim, Công ty TNHH thức ăn gia súc Lái Thiêu, Công ty thuốc thú y Năm Thái, Công ty CP thuốc thú y Trung Ương 1, Công ty TNHH TM DV SX thuốc thú y thủy sản Ánh Việt, Công ty TNHH Dược HANVET, Công ty TNHH Nông Lâm Ngư Anh Hiếu, Công ty De Hues Việt Nam, Công ty Japfa Việt Nam, Dabaco Việt Nam, Công ty CP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam -CTCP, Công ty Cổ phần Mavin Austfeed… và các cở sở sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi tham gia quá trình đào tạo và tiếp nhận sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp.

Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty và các cơ quan trên 300 sinh viên, với mức tiền lương trên 14.000.000đ/tháng chưa bao gồm tiền thưởng, các công ty, đơn vị tuyển dụng sẽ trực tiếp về Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên để xét tuyển. . Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học thạc sỹ ngành chăn nuôi  tại, Ba Lan, Nhật, Đức, Úc.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay, ổn định, đúng ngành nghề hoc.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm việc với Công ty cổ phân chăn nuôi CP Việt Nam về việc tuyển dụng sinh viên ngành chăn nuôi