- Mã ngành: 7620301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh)

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong bốn chuyên ngành: Nuôi thuỷ sản nội địa; Quản lý và kinh doanh sản phẩm thủy sản; Khai thác thủy sản; Công nghệ sinh học thủy sản.

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về các công nghệ sản xuất thức ăn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về quản lý môi trường nuôi, phòng trị bệnh và quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản; có kiến thức về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

 Khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng như: Có khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản; có khả năng tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; có khả năng tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có khả năng cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; có năng lực giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề về nuôi trồng thủy sản.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực có liên quan: Cơ sở nuôi trồng thủy sản; Cơ sở sản xuất, công ty dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản; Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; Cơ quan khuyến nông và quản lý nguồn lợi thủy sản; Cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng - chế biến thủy sản; Cơ sở nghiên cứu (Viện, Trung Tâm,...) nuôi trồng và kinh tế thủy sản; Cơ sở đào tạo (Trường TCCN, Cao đẳng, Đại học,...) nuôi trồng thủy sản; Các cơ quan nhà nước (xã, huyện, tỉnh, bộ và các ban ngành).

Hiện nay, Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên – Trường Đại Học Vinh đã cam kết phối hợp với các Viên nghiên cứu, các doanh nghiệp (Công ty CP Việt Nam, Công ty Thông Thuận, Công ty UP Việt Nam, Công ty Grobest, Tập đoàn Bim Group, Công Ty CP thủy sản Trung Sơn, Công Ty Thăng Long, Công ty Vemedim, Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu, Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung, Tập đoàn MAVIN Việt Nam, Công ty TNHH Nghiên cứu sản xuất Đất Việt, Công ty TNHH Đất Nam Phát, Công ty TNHH Trí Dũng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long, Công ty TNHH Quốc tế Biotec, Công ty American Aqua Việt Nam, Công ty APPE JV Việt Nam, Công ty VICO, Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh,… và các cở sở sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tham gia quá trình đào tạo và tiếp nhận sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên làm việc với Công ty cổ phân chăn nuôi CP Việt Nam về việc tuyển dụng sinh viên ngành NTTS

Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý trên 250 sinh viên, với mức tiền lương trên 12.000.000đ/tháng chưa bao gồm tiền thưởng, các công ty, đơn vị  tuyển dụng sẽ trực tiếp về Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên để xét tuyển. Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học thạc sỹ ngành nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Vinh, Ba Lan, Nhật, Đức.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay, ổn định, đúng ngành nghề hoc.