- Mã ngành: 7850103

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh)

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kĩ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực thiết kế, triển khai và phát triển dự án quản lí đất đai trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Người học được trang bị kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật của nhà nước; kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, ứng dụng các phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành Quản lý đất đai; Kiến thức cơ bản về trắc địa, bản đồ, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý (GIS); Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của Nhà nước về quản lý đất đai như ; điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc và xây dựng các loại bản đồ, phương pháp đánh giá đất đai, lập và thực hiện các dự án qui hoạch và kế hoạch sử dụng đất, lập và quản lí hồ sơ địa chính các cấp.

Người học sẽ có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lí đất đai: lập kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả công tác quản lý đất đai.. khả năng hợp tác nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư Quản lí đất đai có khả năng làm việc tại:

- Các cơ quan hành chính, chuyên môn nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực Quản lý đất đai, như: Bộ Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh, Phòng Tài nguyên - Môi trường các huyện, Cán bộ Địa chính xã-phường. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý đô thị.

- Các Viện nghiên cứu như: Viện nghiên cứu Địa chính, Viện Tài nguyên - Môi trường, Viện Quy hoạch - Thiết kế, Cục đo đạc bản đồ, Cục Quản lý đất đai, Chi cục Quản lý đất đai các tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Các công ty, dự án trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực đất đai và bất động sản như: Công ty đo đạc, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường; Công ty môi giới và định giá bất động sản; các dự án liên quan đến đất đai và bất động sản; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản; các Khu Công nghiệp; Khu Kinh tế;...

- Giảng dạy chuyên ngành Quản lý đất đai trong các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp trên cả nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tốt nghiệp ngành Quản lí đất đai hoàn toàn có thể tiếp tục theo học văn bằng hai và các bậc đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành: Quản lý đất đai, quản lí tài nguyên môi trường, Công nghệ địa chính, Trắc địa - Bản đồ, Trắc địa ảnh viễn thám và GIS tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp: 90 %