- Mã ngành: 7850101

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh)

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lí tài nguyên và môi trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức cơ sở, chuyên ngành trong lĩnh vực Quản lí tài nguyên và môi trường; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến hoạt động quản lí tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên chủ động, sáng tạo, có năng lực giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành và lien ngành.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lí tài nguyên và môi trường có thể làm việc tại:

Các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học hoặc các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh lực quản lí, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và môi trường, Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn nhiên nhiên, Hạt kiểm lâm,…); Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn – thiết kế, thi công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Làm công tác quản lí môi trường tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh; Quy hoạch, quản lí, bảo vệ các loại tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản; Làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,…) theo diện kĩ sư theo các chương trình hợp tác của Nhà trường.

+ Cam kết giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Giờ thực hành của sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên - Môi trường