TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
*** TP. Vinh, ngày  18   tháng   06  năm 2018
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TÌNH NGUYỆN VÙNG NĂM 2018
Đội 1814: Hoạt động tại xã Phú Sơn - huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An
STT Họ và tên Chi đoàn ĐV/LCĐ Điện thoại Ghi chú
1 Lê Công Huy 57K NTTS Đoàn viện NN và TN 01648816262 Đội trưởng
2 Nguyễn Sơn Hùng 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01665843474 Đội phó
3 Xã Thị Cẩm Tú 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 0967147817 Thư ký
4 Nguyễn Thị Thúy 58K NLN - MT Đoàn viện NN và TN 01627150391 Truyền thông
5 Hà Như Quỳnh 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01664754622  
6 Lang Thị Hồng Duyên 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01633388171  
7 Lô Thị Hương 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01232005066  
8 Vi Thị Thúy 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01655738178  
9 Võ Văn Huỳnh 58K NLN - MT Đoàn viện NN và TN 0976943605  
10 Nguyễn Thế Khánh 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 0948568802  
11 Hồ Văn Đức 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 0978064655  
12 Mạc Thị Thùy My 56B KTNN Đoàn viện NN và TN 0969146498  
13 Lô Thị Hoài 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01677988106  
14 Vang Thị Trang 56K Nông học Đoàn viện NN và TN 01673818950 Truyền thông
15 Lô Nguyễn Tú Bình 57K Nông học Đoàn viện NN và TN 0949534737  
16 Đậu Đức Vương 56A GDTC LCĐ khoa GDTC 0985270883  
17 Đinh Thị Mai Hoa 57K CNTP Đoàn viện CNHS MT 01687579944  
18 Lương Văn Mạnh 58K NLN - MT Đoàn viện NN và TN 0944856127  
19 Lang Thanh Đông 57K NTTS Đoàn viện NN và TN 01683904371  
20 Lữ Văn Tới 57K NTTS Đoàn viện NN và TN 0971533645  
DS trên có 20 thành viên