Vi mong mun chia s phương pháp xây dng nhng thói quen để thành đạt cho các bn sinh viên, nhng người đang khao khát rèn luyn bn thân hướng ti s thành công trong s nghip, GREENFEED s t chc chương trình CEO Talk ch đề "7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT" - trích t cun sách “7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT” ca tác gi Stephen R. Covey - mt cun sách cun hút độc gi trong sut 25 năm qua và làm thay đổi cuc sng ca hàng triu người mi la tui và địa v khác nhau trong xã hi.

Ch
ương trình CEO TALK "7 THÓI QUEN ĐỂ THÀNH ĐẠT" vi s dn dt ca din gi, Ông Trn Ngc Chí – là nhà đồng sáng lp Tp đoàn GREENFEED Vit Nam và hin gi v trí Phó Ch tch Hi đồng Qun tr.

Đừng b l cơ hi duy nht để gp g din giđược lng nghe ni dung chương trình thiết kế riêng giúp các bn sinh viên hiu và nm bt được nhng nguyên tc “ct lõi” ca “7 Thói quen để thành đạt”, t đó có th áp dng, luyn tp để rèn giũa bn thân và gt hái thành công

B
n còn ch gì na mà không nhanh tay note li thi gian và hãy cùng bn bè đến tham d Chương trình đúng gi nhé! 
--------
Th
i gian: 𝟴:𝟬𝟬-𝟭𝟭:𝟯𝟬, 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟳 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯
Đối tượng: Tt c sinh viên các Khoa/ngành
Hình th
c: trc tiếp ti Hi trường P.100 - Ging đường Phượng V trường Đại hc Nông Lâm TP.HCM (khuyến khích các bn NLU tham d trc tiếp)
Ch
ương trình s phát live trên nn tng Zoom webinar dành cho sinh viên tham gia online
Link
đăng ký tham gia online ti đây: https://forms.gle/TiK82Q4FbuudzWaG6
(Link meeting Zoom BTC s
được cp nht khi bn đăng ký thành công và hoàn toàn min phí)
-----------------
CÙNG GREENFEED V
ƯỢT TIM NĂNG NÂNG S NGHIP
Tìm hi
u thông tin v GREENFEED: https://www.greenfeed.com.vn/
C
ơ hi vic làm: https://greenfeedcareers.com/
Fanpage: GREENFEED Vietnam careers
Linkedin: GREENFEED GROUP
#GREENFEED #GrowOnSharedGoodness #GREENFEEDVietnamCareers #HatGiongTaiNang#GrowInvincible,#CEOTalk,#7ThoiQuendeThanhDat