Mã ngành

7850101

Tổ hợp các môn xét tuyển

A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh),

D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh)

Hình tức xét tuyển

Xét kết quả thi THPT Quốc gia; Xét tuyển học bạ

 

    I. Thông tin ngành học

        - Giới thiệu ngành học: Ngành quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT), Trường Đại học Vinh được thiết kế theo chương trình giáo dục đại học tiên tiến, tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ nhu cầu xã hội và đất nước trong bối cảnh suy thoái tài nguyên và ô nhiễm toàn cầu. Sinh viên được thực hiện các dự án nghiên cứu, khởi nghiệp, tiếp xúc với môi trường nghề nghiệp thông qua chuỗi đồ án môn học.

        - Chuẩn đầu ra: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ trong các lĩnh vực:

- Quản lý môi trường (đô thị, nông thôn, KCN, nhà máy, bệnh viện,...), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Quy hoạch môi trường,...

- Quản lí tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, khoáng sản, năng lượng

- Công nghệ xử lí môi trường

- Thiết kế, vận hành hệ thống xử lý nước, khí thải và chất thải rắn;

- Tiếp cận và sử dụng được các công cụ kĩ thuật hiện đại trong quản lý tài nguyên và môi trường (GIS – Viễn thám, AutoCAD,...);

- Vận dụng công nghệ thân thiện môi trường để hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hành chính cũng như kinh doanh.

- Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

        - Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp, các Kĩ sư QLTN&MT có thể làm việc trong các đơn vị sau:

        - Tư vấn lập hồ sơ môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên: báo cáo ĐTM, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, hồ sơ khai thác mỏ, quy hoạch bảo vệ rừng,...

        - Quản lí an toàn lao động và môi trường (HSE): là vị trí bắt buộc phải có tại mỗi doanh nghiệp sản xuất.

        - Thiết kế, vận hành hệ thống xử lí nước thải, khí thải,...

        -  Cán bộ quản lí nhà nước về môi trường: Bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan ngang bộ, các sở ban ngành, phòng tài nguyên môi trường, cán bộ quản lí môi trường cấp xã.

        - Cán bộ tại vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái: Việt Nam có 148 khu bảo tồn, trong đó 33 vườn quốc gia. Theo quy hoạch, đến năm 2030 thêm 23 khu bảo tồn. Kĩ sư QLTN&MT góp phần quản lí, bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH, cũng như phát triển du lịch sinh thái.

        - Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ: triển khai các dự án liên quan đến bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, truyền thông bảo vệ môi trường.

        - Nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện nghiên cứu, Trường học

    II. Cơ hội của người học

        - SV được cam kết đầu ra nếu có kết quả học tập, rèn luyện tốt

        - SV được miễn phí KTX, Wifi; có cơ hội nhận được các học bổng từ doanh nghiệp, Nhà trường, Viện Nông nghiệp và tài nguyên.

        - SV được giao lưu, trao đổi văn hóa và thực tập sinh tại Isarel, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác từ năm thứ 2,3.

        - SV được tham gia các dự án NCKH, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp

        - SV được tham gia các câu lạc bộ và hoạt động xã hội: CLB tiếng anh, CLB ứng dụng tin học trong QLTNMT, hoạt động tình nguyện, thể thao, âm nhạc,...

Một số hình ảnh hoạt động của cán bộ và sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Học cùng chuyên gia Michael Furniss, Trường Đại học Humbult, Hoa Kỳ

Thực địa nghiên cứu tài nguyên và môi trường

TS. Nguyễn Đình Vinh - Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên trao giấy khen sinh viên Giỏi năm học 2018 - 2019 cho các bạn sinh viên