Viện Nông nghiệp và Tài nguyên được thành lập vào ngày 08/06/2017 trên cơ sở khoa Nông Lâm Ngư trước đây cùng với việc sát nhập 2 bộ môn Quản lý Tài nguyên môi trường và Quản lý đất đai của Khoa Địa lý và quản lý tài nguyên. Hiện nay, viện đang đào tạo đại học chính quy, đại học hệ VLVH, từ xa các ngành kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Chăn nuôi, Nông học, Khuyến nông, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai; đào tạo sau đại học 02 chuyên ngành cao học thạc sĩ Khoa học cây trồng và Nuôi trồng thủy sản.

Trong những năm qua, có thể nói Viện Nông nghiệp và Tài nguyên là một trong số những đơn vị trong trường làm rất tốt công tác kết nối, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp và các cơ quan trong cùng lĩnh vực hoạt động. Chính vì lẽ đó, sinh viên viện Nông nghiệp và Tài nguyên hàng năm khi tốt nghiệp ra trường có tỷ lệ việc làm cao, trong đó việc làm đúng ngành nghề được đào tạo chiếm hơn 80%.

Năm học 2019 – 2020, có hơn 70 sinh viên khóa 57 các ngành tốt nghiệp ra trường. Ngay sau lễ bảo vệ khóa luận tổ nghiệp, từ ngày 25/05/2020, các buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp đã được diễn ra tại Viện Nông nghiệp và Tài nguyên với sự tham gia của các bạn sinh viên cuối khóa.

Mối quan hệ hợp tác trong NCKH, đào tạo và tuyển dụng nhân sự giữa Viện Nông nghiệp và Tài nguyên với các đơn vị, doanh nghiệp được duy trì, phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua đã khẳng định sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, sinh viên trong viện, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo kỹ sư các ngành Nông lâm ngư – môi trường đã cơ bản đáp ứng được tiêu chí, nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng. Kết quả này cũng góp phần củng cố tinh thần an tâm học tập, tạo động lực thúc đẩy các sinh viên nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện kỹ năng cá nhân cũng như trình độ chuyên môn, tự tin về cơ hội việc làm đầu ra của mình.

Các buổi phỏng vấn đã diễn ra thành công tốt đẹp và dự kiến còn tiếp tục trong tháng 6 tới khi các tân kỹ sư chính thức tốt nghiệp ra trường.

Một số hình ảnh:


Các thông báo tuyển dụng nhân sự và lịch phỏng vấn được gửi về Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn của công ty Uni President

Hình ảnh tại buổi phỏng vấn của Công ty Hải Nguyên

Hai trong số bốn cán bộ của doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng là cựu sinh viên của Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Sinh viên nghiên cứu các nội dung và viết đơn ứng tuyển

Tin bài: Cao Thị Thu Dung