Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Đảng bộ bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 23/3/2020.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết định các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành mới có đủ sức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Nguyễn Anh Chương – Đảng ủy viên, trưởng ban quản lý cơ sở 2, đồng chí Đậu Đức Anh – Phó chánh văn phòng Đảng – đoàn thể. 28 đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ được triệu tập cũng đã có mặt đông đủ tham dự đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã trình bày các Báo cáo chính trị trình đại hội, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ qua. Các đảng viên trong đảng bộ cũng đã có các ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu tham dự đại hội đã phát biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao.

Tiến sĩ Trần Thị Tuyến – trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và môi trường phát biểu tham luận tại Đại hội

Trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền đã biểu dương 6 điểm nổi bật của Đảng bộ bộ phận trong thời gian qua gồm: Công tác cán bộ và phát triển đơn vị, công tác chuyên môn, chất lượng đào tạo và tỷ lệ việc làm, công bố khoa học và việc thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra 3 điểm còn tồn tại trong thời gian qua và đưa ra 4 ý kiến chỉ đạo, đề xuất cho toàn đảng bộ bộ phận trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – UV BTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, các chức danh Bí thư, phó bí thư trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí: Nguyễn Đình Vinh – Bí thư Đảng bộ bộ phận

2. Đồng chí: Đậu Khắc Tài – Phó bí thư Đảng bộ bộ phận

3. Đồng chí: Nguyễn Công Thành - Ủy viên BCH

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Hoàn - Ủy viên BCH

5. Đồng chí: Cao Thị Thu Dung - Ủy viên BCH

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 06 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ bộ phận và đảng viên, duy trì sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Làm tốt vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng Đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và đề ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đại hội”. Toàn thể đại biểu dự Đại hội đã đồng tình, thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, biểu quyết 100% đồng ý và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết tại Đại hội

Bầu cử tại Đại hội

Thành công của Đại hội cũng là cơ sở, động lực quan trọng để toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, học viên, sinh viên toàn Viện Nông nghiệp và Tài nguyên thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ sắp tới.

Bài và ảnh: Đảng bộ BP Viện Nông nghiệp và Tài nguyên