Thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ, ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2019, chuyên ngành Khoa học cây trồng đã tổ chức thành công lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp dành cho học viên K25 – Khoa học cây trồng.

Trong 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công bằng, các hội đồng đã thực hiệm chấm cho 19 học viên với nhiều kết quả tốt.

Các thành viên chấm của các hội đồng gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

PGS. TS. Trần Ngọc Lân

Viện Nghiên cứu phát triển vùng –Bộ KH&CN

2

PGS. TS. Trương Xuân Lam

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

3

TS. Trương Xuân Sinh

Trung tâm KĐCL nông lâm thủy sản – Bộ NN&PTNT

4

TS. Nguyễn Thị Thanh

Trường ĐH Vinh

5

TS. Nguyễn Thị Thúy

Trường ĐH Vinh

6

TS. Nguyễn Hữu Hiền

Trường ĐH Vinh

7

TS. Thái Thị Ngọc Lam

Trường ĐH Vinh

8

TS. Nguyễn Công Thành

Trường ĐH Vinh

9

TS. Ngô Thị Mai Vi

Trường ĐH Vinh

10

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trường ĐH Vinh

Kết quả cho thấy, 100% học viên đạt yêu cầu với mức điểm dao động từ 7.1 – 8.8. Trong đó, có 2 đề tài có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn rất mới về cây dược liệu gồm: “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm di truyền và phương pháp nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào của sâm Puxailaileng” của học viện Phùng Văn Hào và “Nghiên cứu nhân giống chè hoa vàng (Camellia quephongebsis Holado et Ninh) tại Quế Phong, Nghệ An” của học viên Hà Minh Tuấn. Đây là những báo cáo rất có ý nghĩa và được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn sản suất, góp phần bảo tồn các cây dược liệu bản địa quý của Nghệ An.

Ngoài ra, các báo cáo đạt chất lượng tốt gồm các nghiên cứu về lúa của học viên Cao Đỗ Mười, về lạc của học viên Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Hội đồng đã nhất trí thông qua 100% học viên xứng đáng nhận học vị thạc sĩ.

Một số hình ảnh lễ bảo vệ:

 

 

Tin bài: TS. Thái Thị Ngọc Lam