TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐOÀN VIỆN NÔNG NGHIỆP & TN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

 NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

TT

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

1.        

Thứ hai , ngày 17/09/2018,

từ 07h30

ĐV giao ban cùng BCN Viện

BCH ĐV

- Bí thư ĐV

- Đại diện BCN Viện

Văn Phòng Viện

Thứ hai , ngày 17/9/2018,

từ 15h00

BCH ĐV triển khai cách thức tham  gia cuộc thi “Olympic Tiếng Anh toàn quốc lần thứ 2 năm 2018”

BCH ĐV

 

- BCH ĐV

- Bí thư CĐ

A5 – 202

Thứ hai , ngày 17/9/2018,

từ 19h00

Chi đoàn 57K QLĐĐ – QLTNMT tổ chức hội nghị bàn về vấn đề tự học ngay từ đầu năm

BCH CĐ

- BCH chi đoàn

- sinh viên

Phòng trống

 

 

 

 

2.

Thứ ba , ngày 18/09/2018,

từ 14h00

Chi đoàn 57K NH tổ chức lau dọn phòng học, đóng đinh chân trụ bàn ghế

BCH BCS Chi đoàn

- BCH BCS Chi đoàn

- Đoàn viên Chi đoàn

A5 – 403

Thứ ba , ngày 18/09/2018,

từ 15h00’

Chi đoàn 58K QLĐĐ – QLTNMT tổ chức giới thiệu cách thức đk và tham gia “Olympic TA toàn quốc lần thứ 2 năm 2018”

BCH BCS Chi đoàn

- BCH BCS Chi đoàn

- Đoàn viên Chi đoàn

A5 – 202

Thứ ba , ngày 18/09/2018,

từ 7h30’

BCH ĐV sang KTX bên TTQP K59 NLNMT đang ở để hỏi thăm, động viên các em.

BCH ĐV

- BCH ĐV

KTX số 1 TTQP

Thứ ba , ngày 18/09/2018,

từ 8h00’

Đội Xung kích Viện NNTN tuyển CTV, hướng dẫn đơn và cách thức hoạt động của đội

BCS đội

- BCS đội

- SV đk tham gia

A5 – 203

 

 

 

 

 

 

3.

 

Thứ tư , ngày 19/09/2018,

từ 7h00

Chi đoàn 57K NTTS tổ chức dọn vệ sinh, di chuyển gạch

BCH CĐ

- BCH chi đoàn

- sinh viên

Tòa nhà TN

Thứ tư , ngày 19/09/2018,

từ 19h00

Chi đoàn 56B KTNN tổ chức liên hoan đầu năm

BCS CĐ

- BCH BCS Chi đoàn

- Đoàn viên Chi đoàn

Quán nướng Cửa Lò

Thứ tư , ngày 19/09/2018,

từ 15h30

BCH ĐV tổ chức thu gom rác, cải thiện môi trường

BCH ĐV

- BCH ĐV

Bãi biển Cửa Lò

4.

Thứ năm, ngày 20/09/2018,

từ 8h00

Hội nghị các các câu lạc bộ đội nhóm Viện Nông Nghiệp và Tài nguyên

BCH ĐV

BCH ĐV

Trưởng, phó các câu lạc bộ đội nhóm

Văn phòng viện

Thứ năm, ngày 20/09/2018,

từ 14h30

Chi đoàn 57K NH tổ chức tìm hiểu về đất nông nghiệp và phân bố các tầng đất

BCH CĐ

- BCH CĐ

- Đoàn viên Chi đoàn

Trại NH

Thứ năm, ngày 20/09/2018,

từ 16h00’

Chi đoàn 58K NLNMT tổ chức ngoại khóa nâng cao kỹ năng tin học

BCS CĐ

- BCH CĐ

- Đoàn viên Chi đoàn

A5 – 301

Thứ năm, ngày 20/09/2018,

từ 7h30’

Đội truyền thông Viện họp với BCH LCH về hướng mới trong công tác quảng bá hình ảnh của năm học mới

BCS Đội

- BCS đội

- Thành viên đội

A5 – 302

Thứ năm, ngày 20/09/2018,

từ 8h00’

Chi đoàn 57K NH tổ chức thu hoạch vừng đợt 1

BCS – BCH CĐ

- BCS – BCH CĐ

- Sinh viên

Trại Nông học

 

 

 

 

 

5.

Thứ sáu, ngày 21/09/2018

Từ 7h30

Chi đoàn 56K NH tổ chức phân loại cà chua, tìm hiểu đặc tính mới của giống

Đội trưởng nhóm TT 1

- Nhóm thực tập 1

Nông trường Vineco

Thứ sáu, ngày 21/09/2018

Từ 14h30

Chi đoàn 56B KTNN giao lưu bóng đá với thanh niên xóm 3 – Nghi Phong

BCH CĐ

- BCH CĐ

- SV lớp

Sân bóng xóm 3

Thứ sáu, ngày 21/09/2018

Từ 19h00

ĐV – LVH tổ chức gặp gỡ tân SV, trao giấy khen SV Giỏi

BCH ĐV

- BCH ĐV

- SV các CĐ

Hội trường cs2

6.

Thứ bảy, ngày 22/09/2018,

từ 14h00

CLB GIS họp chuẩn bị cho gặp mặt, tuyển CTV

BCH CLB

- BCH CLB

- TV CLB

Phòng trống

Thứ bảy, ngày 22/09/2018,

từ 14h30’

BCH ĐV – BCH LCH tổ chức Teambulding

BCH ĐV

- BCH ĐV

- BCH LCH

Cửa Lò

Thứ bảy, ngày 22/09/2018,

từ 19h30’

CLB sáo trúc off đầu năm

BCS đội

- BCS đội

-Thành viên trong đội

Trước PTN

7.

Chủ nhật, ngày 23/09/2018,

từ 14h00

BCH ĐV tổ chức giao lưu bóng đá với CĐ 56B KTNN

BCH LCĐ

- BCH ĐV

- sinh viên

Sân bóng cs2