Kính gửi:  - Đoàn trường Đại học Vinh

        - Ban chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn.

 

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 - 2010 và trong khuôn khổ thực hiện đề án đã thắng giải Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2009 của Liên chi đoàn khoa Nông Lâm Ngư. Ban chấp hành Liên chi đoàn tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức về phòng chống tham nhũng trong học sinh, sinh viên" trong đoàn viên thanh niên toàn trường Đại học Vinh.

            I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ YÊU CẦU.

            - Tất cả đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn trường Đại học Vinh.

- 100% đoàn viên thanh niên của LCĐ khoa Nông Lâm Ngư làm bài dự thi.

- Đoàn viên thanh niên toàn trường tập trung sưu tầm, đọc tài liệu, sưu tầm các hình ảnh, tư liệu để làm bài dự thi.

            II. THỜI GIAN TỔ CHỨC.

            Từ ngày 02/03/2010 đến 25/04/2010.

            III. NỘI DUNG THI.

            Gồm các nội dung liên quan đến Nghị quyết của Đảng, Luật của Quốc hội và các Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, về phòng chống tham nhũng.

            IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI.

- Bài thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, sạch sẽ trên một mặt giấy A4, trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.

- Bài thi phải ghi rõ họ tên người dự thi, lớp, khoa.

- Điểm tối đa dành cho những bài dự thi trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi, trình bày rõ ràng, sạch đẹp.

            - Bài dự thi có thể có tranh, ảnh minh hoạ, các ảnh tư liệu.

            - Những bài thi photocoppy hoặc giống nhau là những bài thi không hợp lệ và không được công nhận kết quả dự thi.

            V. GIẢI THƯỞNG.

                        - 01 giải Nhất, mỗi giải:                                              1.000.000đ

                        - 02 giải Nhì, mỗi giải:                                                750.000đ

                        - 03 giải Ba, mỗi giải:                                                  500.000đ

                        - 5 giải KK, mỗi giải:                                                  300.000đ

           

            Ban tổ chức cuộc thi căn cứ vào số lượng và chất lượng bài thi để trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi.

Ngoài ra, các cá nhân đạt giải cao còn được tham gia miễn phí các lớp tập huấn công tác Đoàn - Hội - Đội do Đoàn trường và Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức, được tham dự xét các giải thưởng, học bổng của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường. Kết quả tham gia cuộc thi là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại đoàn viên và xét khen thưởng năm học 2009 - 2010.

            VI. NƠI NHẬN BÀI THI.

            - Văn phòng Đoàn trường Đại học Vinh, 182, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0.38.855775.

- Văn phòng khoa Nông Lâm Ngư, cơ sở II - Đại học Vinh, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.

 

 

Nơi gửi:                                                 TM.BTV LCĐ KHOA NÔNG LÂNM NGƯ

- Như k/g (thực hiện)                                                       Bí thư

- BTV Đoàn trường (b/c)

- Đảng uỷ, BCN khoa (b/c)

- Lưu VP khoa.

 

                                                                                Trần Xuân Minh

The_le_thi_ve_tranh_100504122327.doc