Hòa cùng không khí sôi nổi thi dua lập thành tích chào mừng 78 năm thành lập Đoàn TNCS HCM, nửa thế kỷ trường Đại học Vinh anh hùng và 7 năm lập khoa, LCĐ, LCH sinh viên khoa Nông Lâm Ngư đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sức trẻ của sinh viên trường Đại học Vinh.

            Một trong những hoạt động bề nổi của LCĐ, LCH khoa Nông Lâm Ngư trong tháng thanh niên năm nay là thực hiện các công trình thanh niên năm học 2008 – 2009, chào mừng Nửa thế kỷ trường Đại học Vinh anh hùng. Các chi đoàn, chi hội sẽ triển khai nhận trồng cây xanh ở các trại thực nghiệm Thủy sản (Hưng Nguyên - NA) và cơ sở II của trường Đại học Vinh (Nghi Phong - Nghi Lộc - NA) vào ngày 15/03/2009. Bên cạnh đó, trong thời gian tới LCĐ - LCH Khoa Nông Lâm Ngư sẽ tổ chức các diễn đàn khoa học, học thuật cho cả 3 khối ngành Thủy sản, Nông học và Khuyến nông.

                        Trần Nhật Phong - LCH trưởng