ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

LCĐ KHOA NÔNG LÂM NGƯ

LỊCH CÔNG TÁC ĐOÀN TUẦN LỄ THỨ 05

(Từ ngày 21/9  đến ngày  27/9/2015)

Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

Tối

Hai

21/9

6h30: Đội TNXK khoa NLN kiểm tra việc thực hiện đồng phục đến trường (cầu thang nhà A5)

8h00: LCĐ khoa NLN họp giao ban với BCN khoa (phòng họp CS2)

8h00: 54KN Đại hội trù bị (A5.301)

8h00: 54TS sinh hoạt (A5.203)

 

13h30: Đội TNXK khoa NLN kiểm tra việc thực hiện đồng phục đến trường (cầu thang nhà A5)

 

 

Ba

22/9

7h30: 53KTNN sinh hoạt (A5.203)

 

 

23/9

 

 

 

Năm

24/9

8h00: 54NH đại hội CĐ-lớp (A5.302)

13h30: Đại hội CĐ-lớp 55K Nông học (A5.402)

16h00: 54KN, 55KN giao lưu bóng chuyền nam (sân CS2)

16h00: 54TS, 54NH giao lưu bóng đá nam (sân CS2)

17h00: 55NH liên hoan sau ĐH (Nghi Phong)

 

Sáu

25/9

7h30: 53KTNN học và làm bài tập nhóm môn Sinh thái- môi trường NN (A5.503)

15h00: 54NH giao lưu bóng đá nam nữ nội bộ (sân CS2)

 

Bảy

26/9

8h00: 54NH tham gia sản xuất tại trại TN Nông học (CS2)

 

 

CN

27/9

 

 

 

Cả tuần

 

Lưu ý: - Các nội dung in đậm là tham gia các hoạt động cấp Trường.

            - Các nội dung có chữ in thường là hoạt động cấp Khoa.

            - Các nội dung có chữ in nghiêng là hoạt động cấp Chi hội, LCB, Đội, Nhóm.