1. Đặc điểm tình hình của đơn vị

* Tính đến tháng 05/2020, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên có 43 đoàn viên công đoàn

          Trong đó:      ĐVCĐ là GV:         41 người (1 GVC), CBHC: 2 người

                               ĐVCĐ là Nữ:          24 người;      ĐVCĐ là Nam: 19 người

                               Chất lượng đoàn viên: 20 TS, 21 ThS, 2 KS/CN

* Thuận lợi

- Công đoàn Viện luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ và BGH Trường, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Công đoàn Trường Đại học Vinh và Đảng bộ bộ phận Viện NN và TN.

- Sự phát triển không ngừng về chất lượng của đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa, phần lớn là cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng động và không ngại khó khăn.

- Tập thể đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, nhất trí trong công tác cũng như trong quan hệ xã hội.

* Khó khăn và trở ngại

- Đại dịch Covid -19 diễn ra phức tạp, nguy hiểm, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

- Cán bộ CNV trong khoa hầu hết là cán bộ trẻ đang thời kỳ đi học để nâng cao trình độ nên ít nhiều gây khó khăn cho các công tác và các hoạt động phong trào.

- Số lượng sinh viên ít, số lớp ít nên áp lực đảm bảo giờ giảng dạy cho các giảng viên là rất cao, rất khó khăn ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ giảng viên trong khoa.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn trong năm học 2019 – 2020

2.1. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ nhà giáo và người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

Công đoàn Viện NN và TN đã tích cực và chủ động tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, nhà giáo và người lao động; thường xuyên phối hợp với BLĐ Viện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật như  tiền lương,  tiền thưởng, chế độ phụ cấp, chế độ lao động, chế độ thai sản, BHXH, BHYT...; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; Phát hiện, kiến nghị với BLĐ Viện, nhà trường điều chỉnh những bất cập trong chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động, tập trung vào chính sách tiền lương và phụ cấp.

Ngay từ đầu năm học, BCH Công đoàn cũng đã xây dựng quy chế làm việc, trong đó tập trung vào những việc chăm lo đời sống và xây dựng khối đoàn kết, hài hòa trong Viện. Thường xuyên quan tâm động viên đoàn viên trong khoa trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày:

- Chủ động cùng với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBVC hàng năm. Tiếp thu các ý kiến của đoàn viên để phản ánh kịp thời lên Viện, Trường, tích cực tham mưa cho BLĐ Viện để đưa ra những giải pháp phù hợp, có ý kiến xác đáng trong các Hội nghị để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên trong Viện (như thi đua khen thưởng, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ,...).

- Công đoàn đã tổ chức các đợt thăm hỏi, động viên khi mỗi đoàn viên công đoàn hoặc gia đình công đoàn viên có việc hiếu, hỷ. Nhất là khi công đoàn viên gặp rủi ro trong cuộc sống. Các cuộc thăm viếng, hiếu hỷ đều kịp thời, trên tinh thần tạo nên sự đoàn kết cao trong Viện, trường và theo đúng định mức chi tiêu đã quy định.

          - Công đoàn Viện đã tích cực tổ chức xây dựng đời sống văn hóa trong đội ngũ nhà giáo và người lao động. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.

Ảnh 1. Công đoàn bộ phận  đến thăm và chúc mừng PGS. TS Nguyễn Quang Phổ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Ảnh 2. Công đoàn bộ phận chúc mừng cán bộ công đoàn viên bảo vệ luận án Tiến sĩ

2.2. Công tác tuyên truyền vận động đội ngũ NG, NLĐ về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghi quyết chủ trương công tác công đoàn, về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Công đoàn Viện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chủ trương, kế hoạch, quy định của Ngành; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Công đoàn giáo dục Việt Nam và các văn bản pháp quy mới của ngành giáo dục.

- Trong các cuộc họp cán bộ toàn Viện và công đoàn đầu năm học cũng như họp thường kỳ hàng tháng, Công đoàn luôn quán triệt tinh thần tự lực tự cường trong hoạt động của mỗi đoàn viên công đoàn; luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong các công tác được giao. Tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đoàn viên công đoàn. Vận động công đoàn viên tham dự đầy đủ và nghiêm túc các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng giúp cho đoàn viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh hiện nay, việc tham gia quản lý, giám sát hoạt động chuyên môn được Công đoàn hết sức chú trọng. Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền trong công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Động viên cán bộ đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ hành chính hàng năm, học tập nâng cao trình độ ở trong và ngoài trường.

Công đoàn bộ phận tổ chức tọa đàm gặp mặt nhân dịp đầu xuân 2020 và kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

2.3. Tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ, chú trọng năng lực nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, nề nếp, kỷ cương trong các trường học, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

Trong năm học qua đã có 3 NCS đã bảo vệ thành công. Nhiều lượt cán bộ GV đã tham gia các khóa học về Nghiệp vụ giảng viên, Trung cấp chính trị, Quản lý hành chính nhà nước, Quốc phòng An ninh, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếp tục cử 1 giảng viên đi làm NCS ở nước ngoài..

Công đoàn đã đẩy mạnh hoạt động dự giờ thăm lớp ở các tổ bộ môn, và cấp Trường. Động viên và hỗ trợ cán bộ trẻ tham gia tích cực Cuộc thi Giáo viên trẻ dạy giỏi cấp trường (đạt giải Nhì)

Thường xuyên vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm túc quy chế dạy và học, quy chế thi kiểm tra. Xây dựng kỷ cương nề nếp tạo điều kiện phát huy phẩm chất cao quý của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý - đó là tấm lòng nhân ái, sự tận tuỵ vì người học

Các sinh hoạt công đoàn được tổ chức đồng bộ và theo định kỳ hàng tháng. Công đoàn đã phối hợp với BLĐ Viện phát huy tốt quy chế dân chủ, tổ chức tốt các hội nghị CBCC, Đại hội CNVC trong Viện.

Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai tới từng đoàn viên thông qua sinh hoạt Viện hàng tháng.

Trong công tác thi đua - khen thưởng: Đầu năm, Viện và công đoàn đã triển khai kịp thời cho các cá nhân/ đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua. Trong các đợt bình xét cán bộ hoàn thành nhiệm vụ của học kỳ một và cuối năm học đã thực hiện đúng quy trình bình xét thi đua.

Các hoạt động thanh tra đã hỗ trợ tích cực trong việc duy trì quy chế dân chủ, nề nếp và nguyên tắc làm việc của cán bộ công nhân viên cũng như các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Ảnh 1. Đội văn nghệ CĐBP tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập trường

Ảnh 2. Hoạt động TDTT tại cơ sở 2

2.4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo

Công đoàn Viện đã cụ thể hóa các hoạt động tổ chức cho các công đoàn viên trong khoa tham gia đầy đủ và nhiệt tình các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Dân chủ-kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”, “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”,... Đặc biệt là công tác đỡ đầu, quan tâm sinh viên trong khoa, nhất là sinh viên thuộc diện 30ª và sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” luôn được duy trì và đẩy mạnh,  thực hiện tốt nề nếp giảng dạy và văn hóa nơi công cở. Hầu hết GV đã tuân thủ nghiêm túc giờ giấc lên lớp và không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, các ngành trong việc ủng hộ, giúp đỡ các đơn vị, cá nhân gặp nhiều khó khăn, Đoàn viên công đoàn Viện cũng đã tích cực tham gia vào các phong trào.

2.5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

- Tổ nữ công hoạt động thường xuyên và đã thể hiện được sự tương thân tương ái trong tập thể nữ công nhân viên. Hưởng ứng các phong trào: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” các chị em đã tích cực tham gia, nhiều cán bộ nữ đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác chuyên môn cũng như trong đào tạo.

- Công đoàn cũng đã đề xuất Công đoàn trường ghi nhận 2 đoàn viên đạt danh hiệu Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà” 5 năm liền, giai đoạn 2016-2020.

- Nhân các ngày 20/10 và 8/3 Tổ nữ công đã phối hợp với BCH công đoàn để tổ chức các hoạt động vui nhộn và ý nghĩa cho chị em.

Hai nữ công đoàn viên của CĐBP nhận danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra

          Công đoàn bộ phận Viện tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc đều được công khai và biểu quyết theo đa số.  Ban thanh tra nhân dân của Viện gồm 3 đồng chí hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Thường xuyên giám sát các công việc nền nếp, chính sách, quyền lợi của đoàn viên.

2.7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

Thực hiện tốt công tác thu chi tài chính theo đúng quy định của Công đoàn ngành GDVN và Tổng LĐLĐVN

-  Trích nộp kinh phí Công đoàn và nộp đoàn phí lên công đoàn cấp trên đầy đủ và đúng hạn.

-  Hoàn thành nghĩa vụ tài chính  đối với Công  đoàn cấp trên  đúng tiến  độ, quản lý tài chính đúng nguyên tắc, ghi chép sổ sách đầy đủ, rõ ràng. 6 tháng BCH công bố các nguồn thu chi để các đoàn viên được biêt.

-  Ban hành quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở.

3. Đánh giá chung

3.1. Những điểm kết quả nổi bật trong năm học 2019-2020

- Tổ chức được các hoạt động và phong trào do công đoàn trường tổ chức: như các đợt vận động quyên góp ủng hộ, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn,...

- Công đoàn đã đẩy mạnh hoạt động dự giờ thăm lớp ở các tổ bộ môn, và cấp Trường, hoạt động seminar tiếp tục phát huy trong năm học này

- Công đoàn Viện luôn động viên cán bộ đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm qua, có 3 đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

- Tổ nữ công chủ động tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào thi đua do công đoàn khởi xướng.

3.2. Những tồn tại và khiếm khuyết

- Một số cán bộ, đoàn viên chưa tự giác tham gia các sinh hoạt tập thể, chưa thực sự trăn trở với những khó khăn và thách thức của đơn vị và Nhà trường.

- Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có những hạn chế nhất định, hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục chưa cao do việc tổ chức thực hiện còn có những điểm chưa phù. Một số cán bộ thực hiện chưa nghiêm túc quy định về nếp sống văn hóa ở công sở, thời gian làm việc, kỷ luật lao động.

- Chưa thẳng thắn trong việc nhắc nhở và kiểm điểm đối với một số công đoàn viên còn bàng quan trong các hoạt động công đoàn.

3.3. Những khó khăn bất cập hiện chưa được giải quyết

Việc đảm bảo khối lượng lao động cho cán bộ, giảng viên đứng trước khó khăn do công tác tuyển sinh có xu hướng giảm xuống rõ rệt, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, giảng viên trong Viện

3.4. Bài học kinh nghiệm

Luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Cấp ủy, BLĐ Viện để triển khai các hoạt động, chủ động tham gia tích cực cùng chính quyền, thực hiện tốt công tác dân chủ, thường xuyên trao đổi và tham khảo ý kiến của đoàn viên trong việc tổ chức các hoạt động. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn - chính quyền và các đoàn thể trong Viện để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn, lấy lợi ích của đoàn viên công đoàn và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ công đoàn phải là người có năng lực, có tâm huyết, nhiệt tình và biết đầu tư thời gian cho hoạt động công đoàn.

CĐBP tham gia hoạt động Teambuilding cùng sinh viên Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Tin bài: Nguyễn Văn Hoàn - Chủ tịch CĐBP